PATANASIN ENTERPRISE LTD., PART.

Bột agar hiệu Pearl Mermaid xanh lá cây – xanh nước biển


Blue-green Pearl Mermaid Brand Agar Powder


Blue-green Pearl Mermaid Brand Agar Powder

Bột agar hiệu Pearl Mermaid xanh lá cây – xanh nước biển
Bột agar hiệu Pearl Mermaid cỡ 50 grams được hòa tan với 6kg nước và đường, tương đương với 20 bát gạo.
Dinh dưỡng
Giá trị năng lương Kcal / 100 gm. 60
Protein (N x 6.25) % 0.3
Chất béo (lipids) % <0.1
Sợi thô % 0.6
N.N.E. % 80.4
Chất xơ % 65.5
Natri % <0.4
Kali % <0.09
Calci % <0.4
N.N.E. Không chiết xuât từ Ni tơ, tương ứng với carbohydrate và các thành phần liên quan khác.
Phân tích được thực hiện bởi Phương pháp phân tích chính thức của Hiệp hội các nhà phân tích chính thức, AOAC, phiên bản 16a. 1999.
Chỉnh sửa: Tháng 6 năm 2013

Blue-green Pearl Mermaid Brand Agar Powder
Pearl Mermaid Brand Agar Powder size 50 grams are mixed with water and sugar 6 kg equivalent to about 20 bowls of rice.
Nutrition
Energy Value Kcal / 100 gm. 60
Protein (N x 6.25) % 0.3
Fat (lipids) % <0.1
Raw Fiber % 0.6
N.N.E. % 80.4
Dietary Fiber % 65.5
Sodium % <0.4
Potassium % <0.09
Calcium % <0.4
N.N.E. Non Nitrogenous Extractive, corresponds to the carbohydrates and others related components.
Analysis according to Official Methods check here of Analysis of the Association of Official Analytical Chemist, AOAC, 16a. Edition, 1999
Revised: June, 2003

 

CONTACT US

PATANASIN ENTERPRISE LTD., PART.

Address
54/1 Chareon Nakorn 39, Bang Lum Phu, Klong San, Bangkok 10600 THAILAND.
Phone
+66 2862 4894
E-mail
patanasin@agarmermaid.com

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *